Tuesday 21 January 2020
Home      All news      Contact us      English
aravot - 1 month ago

Այս ըն­թաց­քում հաս­կա­ցանք, որ Տա­րոն Մար­գա­րյա­նի «մահ­վան վե­րե­լակ­նե­րից», հու­սա­հա­տու­թյան գա­զել­նե­րից և փո­շու ամ­պե­րից ելք չկա. Անի Խաչատրյան. «Իրատես»

Հին Հռո­մում գո­յու­թյուն ու­ներ հայտ­նի մե­թոդ՝ հաց ու տե­սա­րան­ներ, ո­րի նպա­տակն էր շե­ղել ժո­ղովր­դի ու­շադ­րու­թյու­նը պե­տու­թյան ա­ռաջ ծան­րա­ցած ի­րա­կան խն­դիր­նե­րից։ Հա­զա­րա­մյակ­ներ հե­տո էլ ո­չինչ չի փոխ­վել։ Այդ քա­ղա­քա­կան մա­նի­պու­լյա­ցիան միշտ օգ­տա­գործ­վել է տար­բեր պե­տու­թյուն­նե­րի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի կող­մից։ Ցա­վոք, այ­սօր­վա ՀՀ կա­ռա­վա­րու­թյու­նը, կար­ծում եմ, նույն­պես օգ­տա­գոր­ծում է այդ հնար­քը։

Related news

Latest News
Hashtags:   

ըն­թաց­քում

 | 

հաս­կա­ցանք

 | 

Տա­րոն

 | 

Մար­գա­րյա­նի

 | 

մահ­վան

 | 

վե­րե­լակ­նե­րից

 | 

հու­սա­հա­տու­թյան

 | 

գա­զել­նե­րից

 | 

փո­շու

 | 

ամ­պե­րից

 | 

Խաչատրյան

 | 

Իրատես

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources