Tuesday 10 December 2019
Home      All news      Contact us      English
aravot - 21 days ago

Գնաճն ան­խու­սա­փե­լի է, կան­խա­տե­սում­նե­րը ցույց են տա­լիս, որ մինչև 4,5 տո­կոս գնաճ կա­րող է լի­նել. Արմեն Գրիգորյան. «Իրատես»

Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը 2050 թվա­կա­նի հա­մար ու­տո­պիս­տա­կան կան­խա­տե­սում էր ա­րել, ա­սե­լով, թե ՀՆԱ-ն կտասն­հին­գա­պատկ­վի, բայց դրան հաս­նե­լու հա­մար յու­րա­քան­չյուր տա­րի առն­վազն 9,5 տո­կոս մի­ջին տն­տե­սա­կան աճ պետք է գրան­ցել, մինչ­դեռ 2020-ի բյու­ջեով դրա կեսն է նա­խանշ­վում: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման տե­սա­կետ հայտ­նեց ՀՅԴ ԳՄ ֆի­նանս­նե­րի հանձ­նախմ­բի նա­խա­գահ ԱՐ­ՄԵՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԸ՝ նշե­լով, որ 2020-ի պե­տա­կան բյու­ջեի ե­կա­մուտ­նե­րի և

Related news

Latest News
Hashtags:   

Գնաճն

 | 

ան­խու­սա­փե­լի

 | 

կան­խա­տե­սում­նե­րը

 | 

ցույց

 | 

տա­լիս

 | 

մինչև

 | 

տո­կոս

 | 

կա­րող

 | 

լի­նել

 | 

Արմեն

 | 

Գրիգորյան

 | 

Իրատես

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources