Monday 18 November 2019
Home      All news      Contact us      English
aravot - 1 month ago

Արմեն Բադալյան. Հի­մա ար­դեն լիար­ժե­քո­րեն կա­րող ենք ա­սել, որ իշ­խա­նու­թյու­նը սպա­սար­կում է մեկ մար­դու. «Իրատես»

Հա­յաս­տա­նում ինչ­պես մե­կու­կես տա­րի ա­ռաջ, այն­պես էլ հի­մա սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան բա­զում կու­տակ­ված խն­դիր­ներ կան, ո­րոնք օր ա­ռաջ լուծ­ման կա­րիք ու­նեն։ Իշ­խա­նա­փո­խու­թյունն այդ ա­ռու­մով ոչ մի բան չի փո­խել, այդ խն­դիր­նե­րը շա­րու­նա­կում են մնալ մեր օ­րա­կար­գում։ Այս և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րի շուրջ է զրույ­ցը քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։ -Այ­սօր իշ­խա­նու­թյան ներ­քա­ղա­քա­կան օ­րա­կար­գի կարևոր հար­ցե­րից մե­կը ՍԴ նա­խա­գա­հի

Related news

Latest News
Hashtags:   

Արմեն

 | 

Բադալյան

 | 

Հի­մա

 | 

ար­դեն

 | 

լիար­ժե­քո­րեն

 | 

կա­րող

 | 

ա­սել

 | 

իշ­խա­նու­թյու­նը

 | 

սպա­սար­կում

 | 

մար­դու

 | 

Իրատես

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources