Monday 21 October 2019
Home      All news      Contact us      English
aravot - 13 days ago

Քա­նի-քա­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ, խոս­տում­ներ են հն­չել այս 1,5 տար­վա ըն­թաց­քում, ո­րոնք մենք ան­գամ չենք էլ հի­շում՝ կա­խար­դա­կան փայ­տի­կից սկ­սած մինչև 500 մի­լիոն դո­լա­րի ներդ­րու­մա­յին նա­խագ­ծեր. «Իրատես»

Այս խոս­տում­նե­րը «նստ­վածք» չեն թող­նում, չեն հիշ­վում, ո­րով­հետև դրանց ան­մի­ջա­պես հա­ջոր­դում են ոչ պա­կաս աղմ­կոտ քայ­լեր ու հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ։ Օ­րի­նակ, «800 հա­զար ան­բան­ներ նս­տած են 350 հա­զար աշ­խա­տող­նե­րի վզին», «աղ­քա­տու­թյու­նը մարդ­կանց ու­ղե­ղում է», «80 հա­զար դրա­մով մի աշ­խա­տեք, ոչ­խար պա­հեք», էլ չենք խո­սում «պա­տե­րին ծե­փե­լու», «վզից բռ­նե­լու, աս­ֆալ­տին փռե­լու» օ­պե­րա­ցիա­նե­րի մա­սին։

Related news

Latest News
Hashtags:   

Քա­նի

 | 

քա­նի

 | 

հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ

 | 

խոս­տում­ներ

 | 

հն­չել

 | 

տար­վա

 | 

ըն­թաց­քում

 | 

ո­րոնք

 | 

ան­գամ

 | 

հի­շում՝

 | 

կա­խար­դա­կան

 | 

փայ­տի­կից

 | 

սկ­սած

 | 

մինչև

 | 

մի­լիոն

 | 

դո­լա­րի

 | 

ներդ­րու­մա­յին

 | 

նա­խագ­ծեր

 | 

Իրատես

 | 
Most Popular (6 hours)

Most Popular (24 hours)

Most Popular (a week)

Sources